Lister Buildings

Changing Cities.

Waarom Lister Waarom hout?
Over Lister Buildings

Lister Buildings wil complete, inclusieve en betaalbare leefomgevingen ontwikkelen, waar mensen leven, werken, recreëren en oud worden. Compleet gebouwd met hout en andere natuurlijke materialen, gebaseerd op een circulaire economie en 100% klimaatvriendelijk.

Lister Buildings

Changing Cities

Ingegeven door de demografische veranderingen, klimaatproblematiek en een gespannen huizenmarkt is Lister Buildings als integrale ontwerper, ontwikkelaar, bouwer en investeerder opgericht om deze zaken het hoofd te bieden.

Echt circulair bouwen.

De gebouwen van Lister zijn na de gebruiksduur op vele manieren te gebruiken.


 • 1
  Duurzaam beheerde bossen

  Bomen groeien door CO2 op te nemen uit de atmosfeer en zetten deze om in C (koolstof) en O2 (zuurstof). Na circa vijftig jaar volgt selectieve kap zonder dat dit een impact veroorzaakt op de bosvoorraad. Voor elke gekapte boom worden één of meerdere bomen terug geplant. Een bos moet een bos blijven, waarbij biodiversiteit wordt gestimuleerd.

 • 2
  Hout als CO2 opslagplaats

  Ook na de kap van een boom blijft koolstof deel uitmaken van de vezels van het hout. Zo blijft het hout een opslagplaats voor de eerder opgenomen CO2.

 • 3
  Verwerking tot bouwmateriaal

  Het hout wordt vervolgens in een fabriek verwerkt tot productiehout voor bijvoorbeeld de bouwsector, papierindustrie en meubelindustrie.

 • 4
  Gebouwen als koolstofreservoir

  Door het hout te verwerken als constructiemateriaal in gebouwen blijft koolstof voor lange tijd opgeslagen.

 • 5
  100% natuurlijk circulair

  Als de levensduur van het gebouw ten einde is kan het hout op vele manieren worden hergebruikt. Om de natuurlijke cyclus van productiehout te voltooien, dient de totale gebruiksduur minimaal gelijkwaardig te zijn aan de aangroeitijd van een boom.

 • 6
  Einde levensduur

  Indien geen alternatief gebruik meer mogelijk is, kan hout eventueel als biomassa ter vervanging van fossiele brandstoffen dienen. De opgeslagen koolstof wordt bij verbranding omgezet in CO2 en uitgestoten in de atmosfeer. Bomen nemen deze CO2 weer op om te groeien.