Veelgestelde vragen.

Wilt u meer weten of staat er een vraag niet tussen?
Neem dan contact met ons op.


Algemeen

 • Welk hout gebruikt Lister voor haar gebouwen?

  Cross Laminated Timber (CLT) is het materiaal waarmee Lister haar gebouwen realiseert. Het is een massief houten constructiemateriaal opgebouwd uit ten minste drie kruislings verlijmde enkel laags planken die haaks met een hoek van 90° op elkaar zijn geplaatst. Door het kruislings verlijmen van de planken wordt een stijf en vormvast houtproduct vervaardigd dat toepasbaar is voor zowel wanden als vloeren. De gunstige constructieve eigenschappen maakt grote vloeroverspanningen en wandconstructies mogelijk. Daarmee is het constructiemateriaal breed inzetbaar en een duurzaam alternatief voor de traditionele bouwmaterialen beton en staal

 • Welke bomen worden gebruikt voor CLT?

  Het CLT waarmee Lister haar gebouwen ontwikkelt, wordt voornamelijk gemaakt van hout uit coniferenbossen. Deze naaldbossen liggen voornamelijk in de noordelijke regio’s van de wereld, denk aan gebieden als Scandinavië, Rusland, Canada en de Verenigde Staten. Het hout dat Lister voor haar gebouwen gebruikt is altijd voorzien van een certificaat (FSC en PFEC). Dit wil zeggen dat het hout afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen.

 • Zijn de houten gebouwen van Lister brandveilig?

  Alle gebouwen die Lister oplevert voldoen aan het Bouwbesluit. Hout is in tegenstelling tot bijvoorbeeld staal een brandbaar materiaal. Echter, het brandgedrag van hout is voorspelbaar. De sterkte van staal neemt sterk af naarmate de temperatuur stijgt, waardoor de constructie zal bezwijken of ontzetten. Hout heeft een voorspelbaar brandgedrag; naarmate het hout brandt, wordt een koollaag gevormd. Deze koollaag heeft een isolerende werking en zorgt ervoor dat de temperatuur in de onverbrande kern niet verder oploopt. Daardoor blijft de constructie functioneren en heeft het zowaar betere eigenschappen dan de meeste andere bouwmaterialen.

 • Hoe dragen Lister gebouwen bij aan een gezondere leefomgeving?

  Hout heeft een vochtregulerende eigenschap. Daardoor draagt het gebouw bij aan een gezond en comfortabel binnenklimaat.

  Daarnaast hebben studies aangetoond dat medewerkers minder gestrest en productiever zijn, studenten beter leren, patiënten sneller genezen en mensen over het algemeen gezien gelukkiger en rustiger leven in binnenruimtes waar houten elementen in verwerkt zijn. Bovendien zijn houten gebouwen gezond. Het blijkt een significante meerwaarde te bieden in houten gebouwen te leven. Bewoners hebben een lagere bloeddruk, hartritme en stresslevel.

 • Hoe ziet Lister de bouwketen voor zich?

  Lister streeft naar economische impact door het veranderen van de bouwsector naar een productiesector. De cijfers liegen er niet om: de bouw staat stil. Kijkende naar de geïndexeerde bruto toegevoegde waarde van de industrie per manuur is de bouw niet of nauwelijks gegroeid sinds 1947. Anders gezegd: de industrie is zeer inefficiënt door een geringe productiviteit, ondanks de immense omvang van de in deze sector werkzame beroepsbevolking. De woningen worden in een geautomatiseerde, geconditioneerde ruimte geassembleerd, met een hoge factor van standaardisering en repetitie. Vergelijk het met de automobielindustrie. Voor gebouwen zou hetzelfde moeten gelden als voor auto’s: door de configuratie mogelijkheden is geen enkele auto gelijk, maar de basis en standaard keuzemogelijkheden zorgt er wel voor dat geen enkel onderdeel of element opnieuw hoeft te worden ontworpen. Daardoor ontstaat standaardisatie met unieke resultaten en kan op veel efficiëntere en grotere schaal worden geproduceerd.

 • Hoe produceert Lister haar gebouwen?

  In de productiefaciliteit van Lister worden alle geleverde materialen geassembleerd tot 3D module, of volwaardige 2D elementen, afhankelijk van het project en de bijbehorende doelgroep. Middels beide modulaire bouwmethoden zijn vele voordelen te behalen, zoals:
  • Een versnelling van het bouwproces (20-50% sneller);
  • Lagere bouwkosten (27-38% goedkoper) en levensduurkosten van een gebouw;
  • Meer zekerheid en voorspelbaarheid van bouwtijd en bouwkosten;
  • Verbeterde bouwkwaliteit met minder fouten en faalkosten;
  • Meer flexibiliteit en volledig demontabel;
  • Minder bouwtijd en overlast op de bouwplaats.

 • Wat is de levensduur van een Lister gebouw?

  Indien het gebouw op een juiste manier onderhouden wordt, bestaat geen limiet aangaande de levensduur. Ter illustratie: Amsterdamse grachtenpanden kunnen in goede conditie honderden jaren blijven staan.

Duurzaamheid

 • Wat is duurzaam bosbeheer volgens Lister?

  Duurzaam bosbeheer is het kappen van bossen voor productiehout, zonder dat dit een impact veroorzaakt op de bosvoorraad. Voor elke gekapte boom worden één of meerdere bomen terug geplant. Het door Lister gekozen hout wordt niet in vlaktes gekapt, maar in kaders. Binnen deze kaders worden bomen aangewezen die optimaal zijn om tot productiehout te verwerken. Op deze manier van selecteren blijft biodiversiteit in het bos behouden en blijft een bos echt een bos. Alleen in zogenaamde productiebossen vindt kap plaats; de oerbossen blijven behouden.

 • Hoe milieuvriendelijk zijn de gebouwen van Lister?

  De houten gebouwen van Lister zijn volledig energieneutraal en klimaatvriendelijk. Door vandaag te beginnen met het bouwen van klimaatvriendelijke woningen, kunnen we morgen voldoen aan de vraag naar CO2 negatieve gebouwen, waarbij de opslag van CO2 groter is dan de uitstoot ervan, en wordt bijgedragen aan een toekomstbestendig leefklimaat voor de komende generaties.

 • Zijn de houten gebouwen van Lister circulair?

  Hout is volledig circulair door haar grote alternatieve aanwendbaarheid na recycling. Tegenwoordig is het mogelijk om het hout tot de vezel af te breken en van deze vezels samen een nieuw product te creëren. Denk aan bijvoorbeeld plaatmateriaal, papier, karton etc. Het gebruikte hout kan als ‘last resort’ na gebruikslevensduur en optimale recycling als biomassa worden toegepast om fossiele brandstoffen te vervangen. In dit proces wordt de koolstof in het hout weer omgezet in CO2 en teruggegeven aan de atmosfeer. De bossen nemen deze CO2 weer op om te groeien. Met andere woorden: een volledig natuurlijke circulariteit.

 • Waarom dragen houten gebouwen van Lister niet bij aan ontbossing?

  Ontbossing, zoals voornamelijk bekend is in het Amazone regenwoud, betreft het weghalen van bossen, zonder terug planten, ten behoeve van bijvoorbeeld agricultuur of verstedelijking. Met andere woorden: een bos verdwijnt ten faveure van een andere functie. Dit gebeurt voornamelijk in de derde wereld landen rondom de evenaar waar illegale ontbossing een zeer groot probleem is. In de noordelijke, ontwikkelde landen, groeien de bossen juist. In Europa worden bijna alle bossen beheerd volgens het duurzaam bosbeheer principe.

 • Hoe groot is de wereldwijde bosvoorraad?

  Wereldwijd zijn er maar liefst 3.000.000.000.000 (3 triljoen) bomen, dit betekent 422 bomen per hoofd van de bevolking. In Nederland staan 340 miljoen bomen, 0,1% van de totale bosvoorraad. 24% van de bossen betreft het boreale bos (Taiga), dat grotendeels uit coniferen bestaat. Finland en Zweden zijn de dichtst beboste landen ter wereld met ieder ca. 70.000 bomen per vierkante kilometer, terwijl in Nederland ‘maar’ ca. 8.000 bomen per vierkante kilometer staan.

  Ter illustratie:
  1% van alle bomen staan in Zweden. In een duurzaam beheerd bosland als Zweden groeit de bomenvoorraad jaarlijks met 120 miljoen m³ hout; de jaarlijkse kap bedraagt circa 80 miljoen m³. De bosvoorraad groeit dus jaarlijks. Indien uitgegaan wordt van een benodigde behoefte van 50 m³ CLT hout per gemiddelde nieuwbouwwoning voor één huishouden (2,8 personen in Nederland) en de jaarlijkse aangroei van hout in Zweden voor CLT 43% van 120 miljoen m³ bedraagt, betekent dit dat elke maand genoeg hout bijgroeit om 75.000 woningen in hout te bouwen, zonder dat de bosvoorraad aangetast wordt.

 • Hoe kunnen bossen en bomen een bijdragen aan een oplossing voor klimaatopwarming?

  Bomen nemen CO2 op uit de lucht. De opgenomen CO2 wordt middels fotosynthese omgezet in 25% koolstof (C) en 75% zuurstof (O2). De zuurstof wordt vervolgens teruggegeven aan de atmosfeer en de koolstof blijft achter, welke zorgt voor de groei van de boom (koolstof is ca. 50% van het gewicht van droog hout). Gemiddeld wordt per m³ hout/boom 0,8 ton (800 kilogram) CO2 opgenomen. Als de vraag naar hout toeneemt en men middels duurzaam bosbeheer bossen laat groeien, kan er meer CO2 uit de atmosfeer onttrokken worden om uitstoot en opname weer in balans te brengen.


Niet gevonden waar u naar zoekt?

Stuur uw vraag naar info@listerbuildings.com en wij helpen u graag verder.

Neem contact op