Uitdagingen.

We moeten meer en efficiënter bouwen, met een minder complex beslissingsproces en vooral veel duurzamer.

Uitdaging 1

We moeten meer bouwen

Het tegengaan van klimaatverandering is wereldwijd een van de grootste uitdagingen

+3 miljard

Het aantal inwoners groeit wereldwijd tot 10 miljard in 2050. Nu zijn dit er nog 7 miljard. Hiervan woont straks 70% in de stad.

+9%

In Nederland groeit het aantal huishoudens met 9% tot 2030. Dit overstijgt de groei van het aantal inwoners ruimschoots (+/- 5%).

+75.000

Mede doordat er veel te weinig is gebouwd ten tijde van de crisis moeten er nu 75.000 woningen per jaar bij worden gebouwd.

+1.000.000

Om het woningtekort op te lossen dienen we tot 2030 één miljoen woningen bij te bouwen. Momenteel is het tekort 294.000 woningen.

Uitdaging 2

Op een efficiëntere manier

Waar andere industriën innoveren, blijft de bouwindustrie achter.

Construction Matters.

De bouwindustrie vertegenwoordigd 7% van de totale werkgelegenheid en een wereldwijde economische waarde van meer dan $10 biljoen, gelijk aan 13% van het wereldwijde GDP.

Uitdaging en kans.

Uitdaging: de bouw moet de opgelopen achterstand t.o.v. de andere sectoren inhalen. Kans: stijging toegevoegde waarde bouwsector met $1,6 biljoen per jaar. Dit is gelijk aan totale GDP van Canada.

Inefficiënte industrie.

De landbouw en de maakindustrie hebben haar productiviteit per manuur met 10-15x vermenigvuldigd sinds 1947, de bouwindustrie zit nog op hetzelfde niveau.

Uitdaging 3

Door anders te gaan denken

De tien belangrijkste oorzaken van de lage productiviteit in de wereldwijde bouwindustrie:

Externe factoren
1) Toename van complexiteit van projecten en bouwplaatsen;
2) Vergaande regulatie, land verkaveling, en het cyclische karakter van publieksinvesteringen;
3) Van oudsher veel informele afspraken met relatief hoog corruptiegehalte.

Bouwindustrie
4) De bouwindustrie is zeer gefragmenteerd en ondoorzichtig, met een complex beslissingsproces;
5) Complexe aanbestedingsprocedures en incentives/gunfactoren niet in lijn met elkaar;
6) Vaak voor ieder project op maat gemaakte of suboptimale, niet haalbare, eigenaarsvereisten.

Operationeel
7) Ontwerpprocessen en investeringen zijn vaak onvoldoende;
8) Projecten worden vaak matig ontwikkeld, gepland en uitgevoerd;
9) Te weinig goed opgeleid bouwpersoneel en uitvoerders met de juiste skills;
10) De bouwindustrie investeert veel te weinig in digitalisering en innovatie.

Uitdaging 4

Met een minder complex beslissingsproces

De bouwindustrie is zeer gefragmenteerd. Het beslissingsproces gaat momenteel nog over vele schijven: 70% van verloren productiviteit in de bouwindustrie komt door informatiefouten, verloren informatie of het werken met verkeerde data.

Uitdaging 5

Veel duurzamer

Het tegengaan van klimaat verandering is wereldwijd één van de grootste uitdagingen.

+1,5℃

In het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat de aarde CO2 neutraal is in 2050 en maximaal met 1,5 ̊C mag opwarmen tot 2100.

-45%

In 2030 moet de werelduitstoot van broeikasgassen met minimaal 45% zijn afgenomen.

39%

De bebouwde omgeving is verantwoordelijk voor 39% van de wereldwijde koolstofdioxide uitstoot.