Woonzorgcomplex Plateel, Milsbeek

12 augustus 2020

Wonen met Aandacht

In Milsbeek, gemeente Gennep, is Lister Buildings voornemens een woonzorgcomplex te realiseren ten behoeve van haar zorgpartner Vivent, Het Andere Wonen. Het complex heeft 18 appartementen, 1 ondernemerswoning, 1 gemeenschappelijke woonkamer, een binnentuin, een buitentuin en 12 parkeerplaatsen. Van de 18 appartementen worden er 10 aangeboden in het sociale huursegment en 8 in het midden huursegment.

De bewoners

De bewoner, respectievelijk één van de twee personen, respectievelijk beide personen binnen het huishouden met een zorgindicatie (VV 5 – 8) met een focus op psychiatrische geriatrie waardoor deze bewoner(s) niet meer zelfstandig kan of kunnen wonen.

De woning als mantelzorger

Plateel wil voor ouderen met geheugenproblemen die niet langer thuis kunnen wonen, een nieuw thuis creëren in zelfstandige comfortabele woningen, met nabijheid van zorg gedurende 24 uur per dag. In Plateel woont een zorgondernemer die met zijn team zorgt voor de integrale zorg-, service- en dienstverlening. De zorgondernemer legt de nadruk op het welzijn van de bewoner, op wat er allemaal wèl kan en wat men zelf graag wil. Het netwerk van de bewoner wordt betrokken bij de zorg. De zorg, aandacht en expertise van de professionals wordt ingezet ten behoeve van de bewoner als ook ter ondersteuning van de mantelzorger. De bewoners behouden een optimale vrijheid door slim gebruik van domotica. De zorgondernemer en zijn vaste team van medewerkers passen hun handelen steeds opnieuw aan de wensen en behoeftes van de bewoner en verhogen daarmee de aantrekkelijkheid van het leven.

De directe omgeving als sociaal ecosysteem

Plateel nodigt uit elkaar te ontmoeten. Niet alleen de buren, maar ook de overige bewoners van het complex. Op de gang en bij de lift, middels zitjes en middels de aankleding. Of in de gemeenschappelijke woonkamer, waar men kan koken, lezen en/of spelletjes doen. Of in de tuin. De tuin is deels niet publiek toegankelijk i.v.m. de psycho-geriatrische bewoners. Een deel is echter wel publiek toegankelijk voor de medebewoners van de straat, de buurt en de wijk. In overleg met de toekomstige bewoners en met de wijk zullen thema’s als bewegen, flora, fauna, relaxen e.d. worden geïntegreerd. Sowieso zal i.s.m. de Lister Foundation een zogenoemd Tiny Forest worden aangelegd

Aanbod

In Plateel is ruimte voor een financieel geschakeerde woongemeenschap. Deze schakering vertaalt zich in een aanbod van een compacte woningvariant (ca. 50 m2) voor het sociale huursegment (< € 737,-; prijspeil 2020) en een ruime woningvariant (ca. 70 m2) voor het midden huursegment (> € 750,- en < € 950,-).

Status

De procedure aangaande de bestemming is reeds gestart. Deze procedure zal medio 2021 worden afgerond, waarna de bouwwerkzaamheden kunnen starten. Door de bijzondere bouwmethode van Lister zal het woonzorg-complex naar verwachting eind 2021 door Het Andere Wonen in gebruik kunnen worden genomen.

Alle ontwerpen, plattegronden, artist impressions en afbeeldingen zijn indicatief (ontwerpfase). Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.