Brainport Smart District, Helmond

25 juni 2020

Wonen met Aandacht

Brainport Smart District (BSD) wordt een slimme woon- en werkwijk in Helmond waar de stedenbouwkundige omgeving is ontworpen in samenhang met de nieuwste technologieën voor o.a. gezondheid, energieopwekking en -opslag, mobiliteit, veiligheid en circulair bouwen. Er zullen in totaal zo’n 1.500 woningen worden gerealiseerd. Lister zal binnen BSD een leefomgeving ontwikkelen met in totaal 60 levensloopgeschikte woningen. Deze Lister leefomgeving weerspiegelt de evolutie van het traditionele verzorgingstehuis naar een sociaal ecosysteem met zelfstandig wonende senioren die een – in meer of mindere mate – zorgbehoefte hebben.

De bewoners

De Lister leefomgeving op BSD kent drie groepen bewoners resp. huishoudens:

  • De bewoner, respectievelijk één van de twee personen, respectievelijk beide personen binnen het huishouden met een zorgindicatie (VV 5 – 8) met een focus op psychiatrische geriatrie waardoor deze bewoner(s) niet meer zelfstandig kan of kunnen wonen.
  • De bewoner, respectievelijk één van de twee personen, respectievelijk beide personen binnen het huishouden die een zorgindicatie heeft of hebben omdat men een verminderde regie heeft over zijn, haar of hun leven.
  • De bewoner respectievelijk beide bewoners die geen zorgindicatie heeft of hebben en die thans nog vrijwel de volledige regie heeft of hebben over zijn, haar of hun leven.

De woning als mantelzorger

De Lister leefomgeving wil voor ouderen met geheugenproblemen (Groep 1) die niet langer thuis kunnen wonen, een nieuw thuis creëren in middels 20 comfortabele zelfstandige woningen, met nabijheid van zorg gedurende 24 uur per dag. Daartoe is een inpandig wonende zorgondernemer aanwezig die met zijn team zorgt voor de integrale zorg-, service- en dienstverlening. De zorgondernemer legt de nadruk op het welzijn van de bewoner, op wat er allemaal wèl kan en wat men zelf graag wil. Het netwerk van de bewoner wordt betrokken bij de zorg. De zorg, aandacht en expertise van de professionals wordt ingezet ten behoeve van de bewoner als ook ter ondersteuning van de mantelzorger. De bewoners behouden een optimale vrijheid door slim gebruik van domotica. De zorgondernemer en zijn vaste team van medewerkers passen hun handelen steeds opnieuw aan de wensen en behoeftes van de bewoner en verhogen daarmee de aantrekkelijkheid van het leven.

Voor Groep 2 en 3 zijn 40 zelfstandige toekomstgeschikte woningen beschikbaar welke exclusief zorg, diensten en services worden aangeboden doch waar bij de bewoners, indien gewenst, voor zorg, diensten en services een beroep kunnen doen op de zorgondernemer.

De directe omgeving als sociaal ecosysteem

De Lister leefomgeving nodigt uit elkaar te ontmoeten. Niet alleen de buren, maar ook de overige bewoners van het complex of uit de directe omgeving. Op de gang en bij de lift, middels zitjes en middels de aankleding. In een van de gemeenschappelijke woonkamers, waar men kan koken, lezen en/of spelletjes doen. Op een van de dakterrassen. Of in de gemeenschappelijke tuin, welke deels niet publiek toegankelijk is i.v.m. de psycho-geriatrische bewoners, doch waarvan het grootste deel wel publiek toegankelijk voor de medebewoners van de straat, de buurt en de wijk. In overleg met de toekomstige bewoners en met de wijk zullen thema’s als bewegen, flora, fauna, relaxen e.d. worden geïntegreerd. Sowieso zal i.s.m. de Lister Foundation een zogenoemd Tiny Forest worden aangelegd.

Aanbod

In de Lister leefomgeving is ruimte voor een financieel geschakeerde woongemeenschap. Deze schakering vertaalt zich in een aanbod van een compacte woningvariant (ca. 50 m2) voor het sociale huursegment (< € 737,-; prijspeil 2020) en een ruime woningvariant (ca. 70 m2) voor het midden huursegment (> € 737,- en < € 1.000,-). De verhouding zal circa 1 : 2 zijn.

Status

Lister Buildings is met de Stichting Brainport Smart District een intentieovereenkomst aangegaan en voert thans een haalbaarheidsonderzoek uit. Op basis hiervan zullen partijen, naar verwachting in Q1 2021 een samenwerkingsovereenkomst ondertekenen. Uiteindelijk zal, na het formaliseren van de realisatieovereenkomst en het doorlopen van de daartoe geëigende procedures begin 2022 gestart kunnen worden met de realisatie.

Alle ontwerpen, plattegronden, artist impressions en afbeeldingen zijn indicatief (ontwerpfase). Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.