Lister Buildings zet nieuwe standaard in duurzaam en efficiënt ontwikkelen met CLT

6 december 2019

Ingegeven door het woningtekort, de klimaatproblematiek en een inefficiënte bouwsector is door het vastgoedplatform COFFR, Lister Buildings opgericht. Lister Buildings ontwerpt, ontwikkelt, produceert, realiseert  en investeert als één integrale partner in "next level" duurzame en innovatieve woningen.

Tijd voor verandering

De komende jaren moeten er in Nederland 75.000 woningen per jaar bijgebouwd worden. Een lastige opgave, des te meer aangezien deze woningen aan steeds hogere eisen moeten voldoen met betrekking tot wooncomfort, energieverbruik en milieuprestaties. Daar bovenop dienen de woningen óók nog betaalbaar te blijven voor haar bewoners. Dit vereist een andere manier van bouwen met een hoge mate van innovatie en efficiëntie en met het meest duurzame, circulaire bouwmateriaal beschikbaar: hout.

 

Duurzaam bouwen met CLT

Het innovatieve Cross Laminated Timber (kruislaag hout) is de oplossing voor de verduurzaming van de bebouwde omgeving. Tegenwoordig kunnen we met CLT soortgelijke overspanningen realiseren als met beton, maar dan met een gewichtsbesparing van circa 70-75%. Dit betekent een enorme potentiële reductie van funderingen en grondwerk. Gezien de mogelijke overspanningen, draagkracht, brandveiligheid en hoge mate van prefab mogelijkheden is CLT een uitstekend substituut voor beton en staal, maar vooral vele malen duurzamer en volledig circulair.

 

Van constructie naar productie

Om te voldoen aan de nieuwe standaard in duurzaam bouwen, waarbij de woningen ook betaalbaar kunnen worden gehouden voor iedere doelgroep in de Nederlandse samenleving, werkt Lister Buildings met een beperkt aantal gestandaardiseerde bouwelementen en modules, welke in vele mogelijke configuraties geassembleerd kunnen worden.

Deze hoge mate van standaardisering zal Lister Buildings combineren met een efficiënt digitaal en geautomatiseerd productieproces. Deze efficiëntie leidt tot geoptimaliseerde bouwsnelheden en een hoge kwaliteit, maar ook kostenbesparingen welke ten gunste komen van de uiteindelijke bewoners.

 

18.000 m2 productieruimte

Het produceren van de woningen vindt grotendeels plaats in de fabriek. In de gemeente Weert heeft Lister Buildings onlangs haar productiefaciliteit in gebruik genomen. De hallen plus kantoorruimte zijn in totaal meer dan 18.000 m2 groot en zullen worden voorzien van de modernste technieken. De doelstelling is om snel op te schalen naar de productie van 1.000 houten, duurzame en circulaire woningen per jaar.

 

Eén platform.

Lister Buildings streeft naar het creëren van één platform voor ontwerp, ontwikkeling, bouw en beheer/belegging van haar gebouwen. Door als één partij de verantwoordelijkheid te nemen voor alle facetten van de supply-chain realiseert zij efficiëntie en zekerheid ten aanzien van de geleverde kwaliteit en planning.

 

In het kader van verticale integratie is Lister Buildings verregaande samenwerkingsvormen aangegaan met toonaangevende bedrijven binnen de bedrijfskolom. Deze strategische partnerships stellen Lister Buildings in staat slagvaardig en voorzien van de juiste kennis en kunde, de markt voor duurzame woningbouw te bestormen.

 

Als u vragen heeft naar aanleiding van dit persbericht, kunt u contact opnemen met Stefan van den Brink, CEO van Lister Buildings, via telefoonnummer +31 88 1348 900 of via info@listerbuildings.com.