Duurzaam en groen.

Inclusieve leefomgevingen met een optimale balans tussen leefbaarheid, betaalbaarheid, innovatie en natuur. In deze leefomgevingen tracht Lister Buildings de harmonie tussen mens en natuur te herstellen en deze tegelijkertijd toegankelijk te houden voor de sociale inkomensklassen.

Duurzame leefomgevingen

Mens in harmonie met de natuur

Leefomgevingen realiseren waar natuur en openbaar groen leidend is in het stedenbouwkundig ontwerp.

Wij beogen de balans tussen mens en natuur te versterken door te bouwen met voornamelijk bio-based materialen en door het toevoegen natuurcorridors om een rijke en diverse groei van planten en dieren te stimuleren. Een sterkere verbinding tussen de bewoner en de lokale biodiversiteit leidt tot versterking van het ‘community gevoel’.

Een biofilisch (liefde voor leven en natuur) ontwerp zorgt daarnaast voor een gezonde leefomgeving.

Natuurlijke materialen

Cross Laminated Timber

Waar (bijna) energieneutrale, gasloze woningen, de nieuwe standaard vormen in nieuwbouw (onderdeel van de energietransitie), is materiaalgebruik en milieuprestatie nog een onbelicht onderwerp in de verduurzaming van de bebouwde omgeving.

Door te bouwen met bio-based (natuurlijke) materialen, zoals Cross Laminated Timber (kruislaag hout), kunnen we naast het beperken van de uitstoot van CO2 ook de opname van dit broeikasgas bevorderen.

Wat is CLT?
Energiezuinig

Zelfvoorzienend

Naast het gebruik van energie-extensieve materialen ook een bijdrage aan de energietransitie door het realiseren van energiezuinige, zelfvoorzienende woningen.

Energieneutrale woningen

Circulair en remontabel

De gebouwen van Lister zijn na de gebruiksduur op vele manieren te gebruiken.


 • 1
  Duurzaam beheerde bossen

  Bomen groeien door CO2 op te nemen uit de atmosfeer en zetten deze om in C (koolstof) en O2 (zuurstof). Na circa vijftig jaar volgt selectieve kap zonder dat dit een impact veroorzaakt op de bosvoorraad. Voor elke gekapte boom worden één of meerdere bomen terug geplant. Een bos moet een bos blijven, waarbij biodiversiteit wordt gestimuleerd.

 • 2
  Hout als CO2 opslagplaats

  Ook na de kap van een boom blijft koolstof deel uitmaken van de vezels van het hout. Zo blijft het hout een opslagplaats voor de eerder opgenomen CO2.

 • 3
  Verwerking tot bouwmateriaal

  Het hout wordt vervolgens in een fabriek verwerkt tot productiehout voor bijvoorbeeld de bouwsector, papierindustrie en meubelindustrie.

 • 4
  Gebouwen als koolstofreservoir

  Door het hout te verwerken als constructiemateriaal in gebouwen blijft koolstof voor lange tijd opgeslagen.

 • 5
  100% natuurlijk circulair

  Als de levensduur van het gebouw ten einde is kan het hout op vele manieren worden hergebruikt. Om de natuurlijke cyclus van productiehout te voltooien, dient de totale gebruiksduur minimaal gelijkwaardig te zijn aan de aangroeitijd van een boom.

 • 6
  Einde levensduur

  Indien geen alternatief gebruik meer mogelijk is, kan hout eventueel als biomassa ter vervanging van fossiele brandstoffen dienen. De opgeslagen koolstof wordt bij verbranding omgezet in CO2 en uitgestoten in de atmosfeer. Bomen nemen deze CO2 weer op om te groeien.

Lister Buildings bouwt in hout. Hout is ...

 • Klimaatvriendelijk

  Door te bouwen in hout wordt meer CO2 opgeslagen dan uitgestoten.

 • Circulair

  Hout is na de gebruiksduur van het gebouw op alternatieve manieren toepasbaar.

 • Hernieuwbaar

  Hout is, mits afkomstig van duurzaam beheerde bossen, een onuitputtelijke grondstof.

 • Hout
 • Gezond

  Onderzoek toont aan dat houten producten een positief effect hebben op het welzijn van mensen.

 • Licht in gewicht

  Door het lichte gewicht van hout kan sneller en eenvoudiger gebouwd worden.

 • Brandveilig

  Hout heeft een hogere constructieve brandveiligheid dan staal en beton.