De nieuwe norm in duurzaam bouwen.

Het bepalen van de nieuwe standaard in duurzaam bouwen met het accelereren van de materialentransitie. Van CO2 uitstotende ‘man-made’ materialen naar CO2 neutraal bouwen met natuurlijke materialen.

Next level sustainability

Bio-based bouwen

Waar (bijna) energieneutrale, gasloze woningen, de nieuwe standaard vormen in nieuwbouw (onderdeel van de energietransitie), is materiaalgebruik en milieuprestatie nog een onbelicht onderwerp in de verduurzaming van de bebouwde omgeving.

Door te bouwen met bio-based (natuurlijke) materialen, zoals Cross Laminated Timber (kruislaag hout), kunnen we naast het beperken van de uitstoot van CO2 ook de opname van dit broeikasgas bevorderen.

Omdenken

Beperk 'man-made' materialen

De bekende ‘man-made’ materialen, zoals beton en staal, hebben een forse ecologische voetafdruk. Niet alleen vanwege de overweldigde hoeveelheid grondstoffen die hiervoor gebruikt worden, maar ook vanwege de hoeveelheid energie die benodigd is voor de productie ervan. De productie van de betonbasisstof cement vereist verbranding van fossiele brandstoffen, hetgeen leidt tot enorme CO2 emissies.

Maar liefst 8% van de totale wereldwijde CO2 uitstoot is een resultaat van de productie van cement. Dit is ruim 2,5 keer zoveel als de uitstoot van de vliegindustrie. 

Bosvoorraad

Creëren van economische waarde

In onze visie betekent een grotere vraag naar hout een grotere vraag naar bossen. Het is een paradoxaal gegeven: meer gebruik van hout leidt niet tot een verkleining van de bosvoorraad, maar door de toegenomen economische waarde van hout, zullen juist meer bomen worden geplant. Ook op plekken waar nu nog plek is voor landbouw.

Dit vergt een lange termijn visie, maar het is de meest efficiënte manier om klimaatverandering tegen te gaan.

Écht circulair.

De gebouwen van Lister zijn na de gebruiksduur op vele manieren te gebruiken.


 • 1
  Duurzaam beheerde bossen

  Bomen groeien door CO2 op te nemen uit de atmosfeer en zetten deze om in C (koolstof) en O2 (zuurstof). Na circa vijftig jaar volgt selectieve kap zonder dat dit een impact veroorzaakt op de bosvoorraad. Voor elke gekapte boom worden één of meerdere bomen terug geplant. Een bos moet een bos blijven, waarbij biodiversiteit wordt gestimuleerd.

 • 2
  Hout als CO2 opslagplaats

  Ook na de kap van een boom blijft koolstof deel uitmaken van de vezels van het hout. Zo blijft het hout een opslagplaats voor de eerder opgenomen CO2.

 • 3
  Verwerking tot bouwmateriaal

  Het hout wordt vervolgens in een fabriek verwerkt tot productiehout voor bijvoorbeeld de bouwsector, papierindustrie en meubelindustrie.

 • 4
  Gebouwen als koolstofreservoir

  Door het hout te verwerken als constructiemateriaal in gebouwen blijft koolstof voor lange tijd opgeslagen.

 • 5
  100% natuurlijk circulair

  Als de levensduur van het gebouw ten einde is kan het hout op vele manieren worden hergebruikt. Om de natuurlijke cyclus van productiehout te voltooien, dient de totale gebruiksduur minimaal gelijkwaardig te zijn aan de aangroeitijd van een boom.

 • 6
  Einde levensduur

  Indien geen alternatief gebruik meer mogelijk is, kan hout eventueel als biomassa ter vervanging van fossiele brandstoffen dienen. De opgeslagen koolstof wordt bij verbranding omgezet in CO2 en uitgestoten in de atmosfeer. Bomen nemen deze CO2 weer op om te groeien.

Lister Buildings bouwt in hout. Hout is ...

 • Klimaatvriendelijk

  Door te bouwen in hout wordt meer CO2 opgeslagen dan uitgestoten.

 • Circulair

  Hout is na de gebruiksduur van het gebouw op alternatieve manieren toepasbaar.

 • Hernieuwbaar

  Hout is, mits afkomstig van duurzaam beheerde bossen, een onuitputtelijke grondstof.

 • Hout
 • Gezond

  Onderzoek toont aan dat houten producten een positief effect hebben op het welzijn van mensen.

 • Licht in gewicht

  Door het lichte gewicht van hout kan sneller en eenvoudiger gebouwd worden.

 • Brandveilig

  Hout heeft een hogere constructieve brandveiligheid dan staal en beton.