Inclusieve leefomgevingen

Lister ontwikkelt en bouwt inclusieve leefomgevingen met een optimale balans tussen leefbaarheid, betaalbaarheid, innovatie en natuur. In deze leefomgevingen tracht Lister Buildings de harmonie tussen mens en natuur te herstellen en deze tegelijkertijd toegankelijk te houden voor de sociale inkomensklassen.

Lister leefomgeving =

Duurzaam en groen

Leefomgevingen realiseren waar natuur en openbaar groen leidend is in het stedenbouwkundig ontwerp.

Naast het gebruik van energie-extensieve materialen ook een bijdrage aan de energietransitie  door het realiseren van energiezuinige, zelfvoorzienende woningen.

Door te bouwen met bio-based (natuurlijke) materialen, zoals Cross Laminated Timber (kruislaag hout), kunnen we naast het beperken van de uitstoot van CO2 ook de opname van dit broeikasgas bevorderen.

Natuurleidend

Mens in harmonie met de natuur

Zelfvoorzienend

Energieneutrale woningen

Natuurlijke materialen

CLT en andere houtmaterialen

Biodiversiteit

Samenwerking met IVN Natuureducatie

Lister leefomgeving =

Gezond en prettig

Gezonde en veilige leefomgevingen voor alle bewoners staan ten alle tijden centraal. Hierin wordt rekening gehouden met luchtkwaliteit, warmte comfort, toegang tot voldoende daglicht en akoestiek.

De woonomgevingen van Lister Buildings onderscheiden zich door hoogwaardige kwaliteit op het gebied van design, bouwtechniek en wooncomfort.

Unieke gebouwen ontworpen vanuit gestandaardiseerde elementen.

Ruimtelijke diversiteit

Een prettige woonomgeving met afwisselende functies

Bio-based materialen

Natuurlijke elementen verlagen bloeddruk, hartritme en stresslevel

Logische indeling

Een instinctieve en efficiënte indeling

Lister leefomgeving =

Sociaal en veilig

Lister Buildings creëert woonomgevingen die voldoen aan de wensen en behoeften van de bewoners met verschillende culturele achtergronden en sociale niveaus.

Betaalbaarheid en kwaliteit moeten evenwichtig zijn. Bewoners worden ook geïnformeerd over, en betrokken bij, de duurzaamheidsaspecten van Lister Buildings en haar woonomgevingen.

Sociale cohesie

Stimuleren van interactie door slimme technologie

Betaalbaar & toegankelijk

Voor elk segment een betaalbare woning

Participatie bewoners

Opbouwen van communities

Ontmoetingsplek

Sharefacilities en openbare groenvoorzieningen

Lister leefomgeving =

Slim & innovatief

Om de Nederlandse circulariteitseisen te behalen gelooft Lister in het toepassen van zoveel mogelijk hernieuwbare materialen (zoals hout, bamboe, vlas, etc.). Dit doen wij met zowel de houten woonmodules als met het interieurpakket.

Daarnaast bouwen wij zo licht mogelijk en passen wij materialen toe op de plek waar ze het beste tot hun recht komen. Door beperkt staal toe te voegen in de draagconstructie gebruiken we veel minder materiaal dan we hadden moeten doen als we deze in hout zouden uitvoeren. De vloeren en wanden worden wel uitgevoerd in Cross Laminated Timber.

Wij verbinden de elementen allen droog: dat wil zeggen dat de elementen met bouten en schroeven zijn gemonteerd. Er is geen sprake van in het werk gestort beton en kitvoegen. Ook wordt er niet meer gelast op de bouwplaats. Door met droge verbindingen te werken kunnen alle elementen gedemonteerd worden en desgewenst weer op een andere locatie gemonteerd worden (remontabel).

Prefab & demontabel

In de fabriek geproduceerd en volledig demontabel

Data sensoring

Door toepassing sensoren actief energieverbruik sturen

Proactief beheer

Real-time gebouwprestaties monitoren