Modulaire innovatie.

Het maken van innovatieve gebouwdesigns en componenten in een gedigitaliseerd proces, gereed voor verregaande en efficiënte fabrieksproductie met een hoge mate van automatisering volgens het DfMA principe: Design for Manufacturing & Assembly.

Modulair bouwen

Productiever, sneller, goedkoper

Lister Buildings bouwt modulair om de bouwproductiviteit te verhogen, bouwtijd te versnellen en bouwkosten te besparen.

Deze manier van bouwen wordt helaas vaak geassocieerd met het stapelen van woningen met een zogenaamde ‘containerlook’ op een rechttoe rechtaan manier.

In onze visie is daar geen ruimte voor. Wij geloven niet in woningen die geen meerwaarde hebben voor de ruimtelijke omgeving en die vaak met een tijdelijk karakter worden neergezet.

 

Elementenbouw

Definitie van modulair bouwen

De basisdefinitie van een module is ‘een onderdeel van een groter geheel, dat zelf ook weer bestaat uit meerdere onderdelen’.

Als we modules zien als onderdelen of elementen van een gebouw, dan onderscheidt men wanden, vloeren, funderingen, daken etc.

Modulaire bouw kan op deze manier ook gezien worden als elementenbouw, waarbij de verschillende onderdelen/elementen/modules van een gebouw gestandaardiseerd worden en vervolgens met een hoge mate van automatisering in een geconditioneerde ruimte (fabriek/productiefaciliteit) worden geassembleerd tot bijvoorbeeld een volmaakte woonmodule.

 

Modulebouw

2D modulair bouwen

Om flexibel te zijn en meerdere doelgroepen aan te spreken ontwikkelt en produceert Lister Buildings ook gebouwen welke worden opgetrokken uit volledig uitgeruste 2D elementen en componenten, het Kit of Parts principe.

De dragende en niet-dragende wanden, vloeren en daken worden in de fabriek voorzien van kozijnen, installaties, kabels etc. Op deze manier kan Lister een flexibelere indeling maken voor de desbetreffende doelgroep. De onderdelen worden als een ‘flat-pack’ getransporteerd naar de bouwplaats en daar als een ‘Ikea pakket’ in elkaar gezet.

 

 

Prefabricage

De voordelen van modulair bouwen.

Modulair bouwen leidt tot significante voordelen:

Minder arbeid

Beperking factor arbeid en bijbehorende kosten.

Minder overlast

Minder bouwtijd en overlast op de bouwplaats.

Snelheid

Een versnelling van het bouwproces.

Flexibiliteit

Meer flexibiliteit en volledig demontabel.

Zekerheid

Meer zekerheid en voorspelbaarheid van bouwtijd en bouwkosten.

Kwaliteit

Verbeterde bouwkwaliteit met minder fouten en faalkosten.