Bouwsysteem

Lister System bestaat uit een groot aantal gestandaardiseerde elementen en oplossingen. Bij de ontwikkeling is onderlinge samenhang bepalend.

Lister system

Bouwsysteem

1. Modules & Configurations – CLT-units compleet met interieur

2. Backbone & Combinations – Hoofddraagconstructie voor stabiliteit

3. Buildings Configurations – In ieder gewenst design

4. Finishing & Facades – Gevels, ramen, deuren

5. Add-ons & Specials – Balkons, terassen, serres, plantenbakken

6. Elements & Connections – Verbindingen, constructies, bouten, schroeven

Hernieuwbare materialen

Zoveel mogelijk hernieuwbare materialen (zoals hout, bamboe, vlas, etc.) voor modules en interieur.

(Re)montabel

Door droge verbindingen kunnen alle elementen gedemonteerd worden.

Lichte constructie

Lister bouwt zo licht mogelijk en past materiaal toe op de plek waar ze het beste tot hun recht komen.