Betaalbare kwaliteit.

Circulair, demontabel en betaalbaar. De gebouwen van Lister Buildings onderscheiden zich door hoogwaardige kwaliteit op het gebied van design, bouwtechniek en wooncomfort. Unieke gebouwen ontworpen vanuit gestandaardiseerde elementen.

Affordable Archticture

Duurzaamheid, kwaliteit en comfort

Door de hoge eisen met betrekking tot duurzaamheid en kwaliteit worden de Nederlandse woningen steeds duurder, terwijl ook de behoefte naar een dergelijke woning bij de lagere inkomensklassen (starters, studenten en de sociale woningbouw) hoog is.

Lister voorziet in deze behoefte, zonder concessies te doen in kwaliteit, duurzaamheid en bovenal: wooncomfort. Onze gebouwen dienen een verrijking te zijn voor het straatbeeld.

Permanente kwaliteit en volledig in lijn met de eisen van het bouwbesluit. Onze toekomstige bewoners moeten trots zijn op het gebouw en het appartement waar ze in wonen.

Prefabricage

Standaardisering met unieke resultaten

Het grote verschil met traditionele bouwers en onze benadering is de verschuiving van de meeste werkzaamheden van de bouwplaats naar de fabriek en het bouwen vanuit standaard elementen in plaats vanuit unieke ontwerpen.

Wij produceren deze standaard elementen zelf, welke als basis dienen voor designs van gebouwen.

Traditioneel gezien wordt eerst een gebouw ontworpen alvorens besloten wordt hoe het gerealiseerd kan worden.Wij draaien dit proces om.

Een hoge mate van standaardisering kan alsnog leiden tot unieke resultaten. Samen met onze architecten en ingenieurs gaan wij standaardelementen/ modules vertalen naar unieke gebouwen die niet te onderscheiden zijn van traditioneel ontworpen/gebouwde gebouwen.

Prioriteiten

Productiviteit

Om onze gebouwen daarnaast betaalbaar aan te kunnen bieden heeft Lister een zestal prioriteiten geïdentificeerd om productiviteit en bouwsnelheid te verhogen en hiermee kosten te besparen:

Design

Het toepassen van een verbeterd design voor verregaande modulaire prefabricatie;

Automatisering

Implementatie van automatisering en robotisering in het bouw/productieproces;

Digitalisering

De digitalisering van het bouw/productieproces en het benutten van verzamelde data;

Training

Het ontwikkelen van nieuwe skills van ons toekomstig bouwpersoneel;

Schaalbaar

Het behalen van schaalgrootte voor kostenbesparing;

Verticale integratie

De verticale integratie van de ‘supply-chain’ en het creëren van één platform.